Support

 

Locatie

Iets wat van grote invloed is op het welslagen van een evenement is de locatie.
Door onze ruime ervaring en kennis op gebied van planning, transport en bouwplaats inrichting kunnen wij u hierin juist adviseren.
Met name op gebied van het inrichten van een evenementen locatie.
Wij letten hierbij op bereikbaarheid van toegangswegen, laad-los locaties, eventuele inzet van machines en aanwezigheid van nutsvoorziening ed.
Door in een vroegtijdig stadium bij een organisatie betrokken te raken kunnen middels juiste adviezen onnodige fouten en dus kosten bespaard blijven.